Gedenkplaat online dating

Rated 4.40/5 based on 836 customer reviews

De vreugde op de Dam veranderde in paniek toen er op de mensenmassa werd geschoten vanuit De Groote Club naast het Koninklijk Paleis.

Rond 15.00 uur schoten Duitse militairen van de Kriegsmarine op de menigte.

Een andere bron sluit daar in redelijke mate bij aan.

Het feest werd gadegeslagen door een aantal Duitse zeemiliciens op het dak van De Groote Club.

Muziek klonk uit draaiorgel 'Het Snotneusje' en mensen dansten in het rond.

De stad was echter nog vol met gewapende Duitse militairen en milities van de Binnenlandse Strijdkrachten.

De slachtoffers werden door kogels geraakt of onder de voet gelopen. Volgens de voordracht voor de Militaire Willems-Orde heeft de Nederlandse majoor Carel Frederik Overhoff die Gewestelijk Commandant van het strijdend gedeelte der Binnenlandse Strijdkrachten, Gewest 10, te Amsterdam was, met gevaar voor eigen leven tijdens de schietpartij ingegrepen. Trampusch, voordat Overhoff was gearriveerd al het schieten weten te beëindigen.

Uit de gedenkplaat is af te leiden dat de wachtmeester van de Koninklijke Marechaussee hier sneuvelde.Dit was tegen de orders van de Geallieerden, die de BS hadden opgedragen om afzijdig te blijven.De geallieerden zouden zelf de Duitse bezettingsmacht ontwapenen.De stenen liggen op de noordzijde van de Dam, tussen Damrak en Nieuwendijk.In maart 2017 werd echter bekend dat een aantal dagen na de onthulling van de gedenkstenen er een 32e slachtoffer zou zijn.

Leave a Reply